A Lap bemutatása
Legfrissebb lapszám
Régebbi számok
Eseménynaptár
Hírek
Tartalomjegyzék
Szerzőknek
Levél a főszerkesztőnek
Linkek
Olvasói regisztráció
Hirdetések
English
Műszaki oktatók fóruma
Felhasználói név:

Jelszó:


   
Regisztráció >>>
A lap bemutatása

ANYAGVIZSGÁLÓK LAPJA

MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS * ÁLLAPOTELLENŐRZÉS

         

Országos, iparágakat átfogó, szakmai folyóirat a minőségért és biztonságunkért.

Alapítva: 1991-ben. Az ország vezető szaklapja!

Tájékoztatja a szakembereket, akik a különböző iparágakban az anyagvizsgálat, a műszeres analitika, a minőségbiztosítás és az állapotellenőrzés szakterületeken tevékenykednek.
Összekapcsolja - közleményeivel és szerkesztőségének közvetítésével - a módszer- és rendszerfejlesztőket, a gyártókat és a forgalmazókat, a fejlesztőket és az alkalmazókat.

Az Anyagvizsgálók Lapja lektorált szakcikkeket közöl, és rovatokba szerkesztve mutatja be

  • az új vizsgálati, ellenőrzési és modellezési módszereket,
  • az új készülékeket, műszereket, vizsgálógépeket,
  • műszaki diagnosztikát
  • a számítástechnikai alkalmazásokat,
  • a korszerű anyagokat,
  • a vonatkozó szabványokat.

Közlünk még a negyedévenként megjelenő, 32-40 oldalas lapban az olvasóink érdeklődésére számot tartó

  • rendezvényekről elő- és utótájékoztatásokat, eseménynaptárt,
  • személyi híreket, olvasói véleményeket.

Az Anyagvizsgálók Lapja a magyar nyelven írt cikkek címét, kulcsszavait és tézisszerű összefoglalásait angol nyelven is közli, míg a külföldi szerzők angol nyelven írt cikkeinek címét, kulcsszavait és tézisszerű összefoglalásait magyarra fordítva közli. A magyar nyelvű publikációk olvasottságának növelése érdekében a lap kétnyelvű (magyar és angol) publikálási lehetőséget is támogatja, amennyiben a szerző rendelkezésre bocsátja a fordítást is.

A témák sokszínuségét fenntartva, egy-egy lapszámot egy adott téma áttekintésének szentelünk, például: roncsolásmentes vizsgálati módszerek (2005/2.), hitelesítés és kalibráció (2000/2.), ütovizsgálatok, Charpy-centenárium (2001/3.) muanyagok mechanikai vizsgálata (2001/4.), muszeres analitika (2003/3.), kísérleti mechanika (2003/4.). Idorol idore fórumot és olvasói találkozót szervezünk.

Az Anyagvizsgálók Lapja évente négyszer jelenik meg: februárban, májusban, augusztusban és novemberben.
Az egyes megjelenések lapzártái: január 25., április 25., július 25. és október 25. A publikációkat a Szerkesztobizottság kizárólag elektronikusan a info@anyagvizsgaloklapja.hu címen lehet eljuttatni. Honlapunkon közöljük az összesített, témák szerint szerkesztett tartalomjegyzéket is, amely letölthető, illetve szerzők és kulcsszavak szerint böngészhető.
A közlésre szánt cikkek, közlemények, hírek kéziratait, elektronikus adathordozón - a lapzártát figyelembe véve - kérjük eljuttatni szerkesztőségünk címére. (lásd még: Ajánlás a szerzőknek)

Válogatás... alcímmel évente egy nyomatott füzetet is kiadunk ugyancsak regisztrált olvasóink számára.
Lapunkra előfizetni nem szükséges; minthogy ez egy ingyenes elektronikus megjelenés; beleértve azt a nyomtatott Válogatás... alcímű füzetet is, amelyet minden év végén az évenkénti 4 elektronikus szám alapján szerkesztünk, olvasóink véleményét is figyelembe véve. A Válogatás... nyomtatott füzetbe várjuk hirdetőink közleményeit is!

Önnek egy teendője van, kérjük regisztrálja magát, ezzel lehetové téve a kapcsolattartást, a lapszám megjelenésérol az információ megküldését, és egyéb – egyelore csak elokészítés alatt lévo – szolgáltatásokat.

Elektronikusan is szerkesszük együtt az Anyagvizsgálók Lapját! Várjuk az Ön véleményét is.

Az Anyagvizsgálók Lapja szerkesztősége a kiadó, a Marovisz, a Magyar Roncsolásmentes Vizsgálati Szövetség címén érhető el:
1211 Budapest, Varrógépgyár u. 8-10.
Tel.: (36-1) 278-0632; fax: (36-1) 278-0633; e-mail: info@anyagvizsgaloklapja.hu

Az Anyagvizsgálók Lapja szerkesztőbizottsága:
Dr. Gillemot László
Dr. Borbás Lajos
Eur.Ing. Fücsök Ferenc
Gregász Tibor
Dr. Koczor Zoltán
Rózsavölgyi Zsolt
Szávai Szabolcs
Dr. Trampus Péter
Dr. Tóth László

Felelős kiadó: Dr. Trampus Péter, a Marovisz elnöke

*****

Lapunk 15 évfolyamának nyomtatásban megjelent példányai megtalálhatók a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár (OMIKK, 1111 Budapest, Műegyetem rakpart 1-3.) folyóirattárában.

*****

Az Anyagvizsgálók Lapja teljes tartalomjegyzéke.

Az összesített, témák szerint csoportosított, tartalomjegyzéket lapról lapra frissítjük és excel formátumban innen töltheti le.

*****

Anyagvizsgálók Lapja Válogatás című nyomtatványba - Hirdetési díjtételek

*****

Anyagvizsgálók Lapja Válogatás című nyomtatványba - Hirdetésrendelés

*****

Amennyiben konkrét információt keres, az on-line adatbázis a rendelkezésére áll.