A Lap bemutatása
Legfrissebb lapszám
Régebbi számok
Eseménynaptár
Hírek
Tartalomjegyzék
Szerzőknek
Levél a főszerkesztőnek
Linkek
Olvasói regisztráció
Hirdetések
English
Műszaki oktatók fóruma
Felhasználói név:

Jelszó:


   
Regisztráció >>>
Ajánlás a szerzőknek

Anyagvizsgálók Lapja - Ajánlás a szerzőknek

A 2006 januárjától kizárólag elektronikusan megjelenő Anyagvizsgálók Lapja a szerzők által közlésre díjmentesen felajánlott szakcikkeket - a korábbi gyakorlatnak megfelelően - lektorálva és rovatokba szerkesztve, rovatcímes és számozott oldalakba tördelve közöl, mégpedig írásvédetten, de a honlapunkról letölthetően (értelemszerűen úgy, ahogy lapunk már 2003 ősze óta eddig is megjelent elektronikusan).

Lapunk témakörébe vágó közlemények kéziratának terjedelme

  • szakcikkek esetében általában 27 000 leütés (szóközökkel együtt; ez kb. 3 szerkesztett oldalnak felel meg) beleértve az angol nyelvű tézisszerű összefoglalást és az irodalmi hivatkozások jegyzékét. Ha a mondanivaló alátámasztásához szükséges ábrák, táblázatok száma megkívánja, akkor a terjedelem mintegy 30%-kal növelhető.
  • beszámolók, recenziók esetében általában 4000 - 8000 leütés.

A kézirat szövege folyamatosan írott, azaz hasábokra tördelés és ábrák, táblázatok közbeiktatása nélküli legyen. Ez utóbbiakat a kézirat szövegét követő oldalak tartalmazzák. A szövegben kiemelésként dőlt (esetleg félkövér) betű alkalmazható, de r i t k í t á s vagy VERZÁL betű nem.

Lábjegyzetben közöljük a szerző(k) tudományos fokozatát, munkahelyének megnevezését és - ha közölni kívánják - e-mail-címét; továbbá a cikk közlésre elfogadásának dátumát, valamint a cikk előéletére vonatkozó megjegyzést (pl.: a cikk egy elhangzott előadás szerkesztett változata vagy már korábban publikált cikk változatlan, ill. bővített változata).

  • Az ábrák lehetnek színesek, de szerkesztésüknél vegyék figyelembe, hogy az ábrákat lehetőleg hasábszélességre (80 mm) kicsinyítve közöljük. Ezért a vonalas, oszlopos stb. diagramoknál a vonalvastagságot, illetve a betűméretet úgy válasszák meg, hogy hasábszélességre kicsinyítve is jól látható/olvasható legyen. A jelmagyarázatot - ha lehet - a diagramon belül helyezzék el. A rajzos ábrákat és diagramokat .xls formátumban, míg a fényképes ábrákat legalább 150 dpi felbontásban és lehetőleg .tif, vagy .bmp, vagy .jpg formátumban kérjük elektronikusan rögzíteni.
  • Kérjük a szakcikk lényegének tézisszerű összefoglalását (az egyenletek, a táblázatok és az ábrák számára hivatkozással) és a szakcikk tartalmát jellemző, maximum öt kulcsszót is.

A magyarul publikáló szerzőktől a szakcikk címét és lényegének tézisszerű összefoglalását, valamint az ábrák, a tábláztok címszövegét és a kulcsszavakat angol nyelven is kérjük mellékelni! Ugyanezeket a külföldi, angolul publikáló szerzők kézirataik alapján magyarul közöljük (a fordításáról a szerkesztőbizottság gondoskodik).

A kéziratot szerkesztőbizottságunk lektorálja, és - a nyelvhelyességi, illetve a nyilvánvaló elírások javításait, és lapunk arculatának megfelelő tipográfiát kivéve - a szakmai észrevételei alapján szükségesnek ítélt változtatást a szerző(k)vel egyezteti.

Kéziratukat eljuttathatják szerkesztőségünkhöz

  • kézbesítéssel kiadónk, a Marovisz címére: 1211 Budapest, Varrógépgyár u. 8-10. A kinyomtatott kézirathoz mellékeljék elektronikus hordozón (lemezen vagy CD-n, az ábrákat .xls, illetve .tif, .bmp vagy jpg formátumban) is cikküket.
  • e-mailen az info@anyagvizsgaloklapja.hu címre a szöveget .doc, vagy .rtf, az ábrákat .xls, illetve .tif, .bmp vagy .jpg formátumban.

Függelék is csatolható a cikkekhez, amelyben a cikkhez kapcsolódó kiegészítő szakmai közléseken kívül a szerző(k) saját elérhetőségeiket, honlapjuk címét, eddigi munkásságukkal kapcsolatos tömör információkat is közölhetnek. Felhívjuk szerzőink figyelmét lapunk honlapján működő Oktatók fóruma rovatunkra, ahol az anyagtudományt oktatók cserélhetnek tapasztalatokat, pl. módszerekről, tankönyvekről, ezzel is segítve egymás munkáját.

Szakmai közösségünk tájékoztatását és szerkesztőségi munkánkat segítő együttműködésüket ezúton is megköszönjük!

A szerkesztőbizottság